TÜRKÇE ENGLISH
 

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi Ve Denetimine İlişkin Tebliğ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından, Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi Ve Denetimine İlişkin Tebliğ 14 Ocak 2015 Tarihli ve 29236 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.Tebliğin amacı; piyasaya nihai ürün olarak arz edilen bazı tüketici ürünlerinde kullanılan ve bu Tebliğin ek-1&r...
2015-01-15 17:30:56
 

Hava Aromatize Edici Ürünlerin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi Ve Denetimi İle Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ

Hava Aromatize Edici Ürünlerin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi Ve Denetimi İle Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ, 31 Ekim 2013 Tarih ve 28807 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış ve yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.Bu Tebliğin amacı; hava aromatize edici ürünlerin insan sağlığına ve çevreye zarar vermesinin engellenmesini, topluma güvenli ...
2013-12-18 13:05:29
 

Havuz Suyunda Kullanılan Yardımcı Kimyasal Maddelerin Üretimine, İthalatına ve Bildirim Esaslarına Dair Tebliği

31 Ekim 2013 Tarih ve 28807 Sayılı tebliğin amacı, havuz suyunda kullanılan yardımcı kimyasalların çevre ve insan sağlığına zararlarını engelleyerek, ürün piyasaya arz edilmeden önce yapılması gereken bildirimin esaslarını belirlemek ve ürünün piyasa gözetim ve denetimini sağlamaktır.Tebliğ kapsamında havuz suyunu dezenfekte etmek amacı ile kullanılmayan p...
2013-12-18 12:48:45
 

Kuvvetli Asit Veya Baz İçeren Temizlik Ürünlerin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi Ve Denetimi İle Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ

Kuvvetli Asit Veya Baz İçeren Temizlik Ürünlerin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi Ve Denetimi İle Bildirim Esaslarına Dair Tebliği, 31 Ekim 2013 Tarih ve 28807 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik hükümleri Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Bu T...
2013-12-18 11:54:10
 

Deterjanlar Ve Deterjanlarda Kullanılan Yüzey Aktif Maddeler Hakkında Tebliğ

Bu tebliğ ile, deterjan ve deterjanlarda kullanılan yüzey aktif maddelerin Türkiye pazarına sunulması ile sorumlu üretici, ithalatçı,temsilci, kendi hesabına çalışan ambalajcının, insan ve çevre sağlığının koruması üzerine sorumlulukları belirlenmektedir.Deterjanlarda bulunan yüzey aktif maddelerin biyolojik parçalanabilirliğini, biyolojik par&c...
2012-07-19 10:56:17