TÜRKÇE ENGLISH
 

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Güvenlik Raporu Tebliği

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, 24 Ocak 2015 Tarih ve 29246 Sayılı Resmi Gazete'de Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Güvenlik Raporu Tebliği yayımlanmıştır.Tebliğin amacı; 30 Aralık 2013 Tarihli ve 28867 mükerrer Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Büyük Endüst...
2015-01-26 13:39:40
 

Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ- 2015 Yılı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, 28 Aralık 2014 Tarihli ve 29219 sayılı Resmi Gazete'de 2872 sayılı Çevre Kanunun Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ yayımlanmıştır....
2015-01-07 10:24:51
 

Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik

Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik(GBF Yönetmeliği), 13 Aralık 2014 Tarih ve 29204 Sayılı Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış ve 11.nci maddesi 1 Aralık 2016 tarihinde diğer hükümler ise yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.Yönetmelik hükümleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından y&uum...
2014-12-15 14:01:33
 

Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ- 2014 Yılı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, 29 Ocak 2014 Tarihli ve 28897 sayılı Resmi Gazete'de 2872 sayılı Çevre Kanunun Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ yayımlanmıştır....
2014-01-30 14:51:11
 

Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların Ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların Ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 29 Ağustos 2010 Tarihinde ve 27687 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış ve yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir. ...
2014-01-10 16:11:25
 

Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların Ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik

Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların Ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik, 26 Aralık 2008 Tarih ve 27092(Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış ve yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.Yönetmelik hükümleri Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.Bu...
2014-01-10 16:05:24
 

Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik

Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik, 26 Aralık 2008 Tarih ve 27092(Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış ve yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.Yönetmelik hükümleri Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.Bu Yönetmeliğin amacı; kimyasalların insan sağlığı ve çevre üzerinde ya...
2014-01-10 10:36:27
 

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi Ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik, 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867(Mükerrer) sayılı Resmi Gazete' de yayımlanmış ve yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik hükümleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürü...
2014-01-02 11:09:42
 

Maddelerin Ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi Ve Ambalajlanması Yönetmeliği

Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması (SEA)Yönetmeliği, 11 Aralık 2013 Tarih ve 28848 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış ve yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.Yönetmelik hükümleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.Yönetmeliğin amacı; piyasaya arz edilen maddelerin, karışıml...
2013-12-18 11:23:59
 

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği, 3 Ekim 2013 tarih ve 28784 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Bu yönetmeliğin yayımlanması ile 17 Temmuz 2008 tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete&rsq...
2013-10-07 15:49:35
 

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren ve kimyasal maddelerin bulunduğu, kullanıldığı veya herhangi bir şekilde işlem gördüğü tüm işyerlerini kapsar.Bu Yönetmeliğin amacı, işyerinde bulunan, kullanılan veya herhangi bir şekilde işlem göre...
2013-08-30 11:43:19
 

Kanserojen Veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren ve çalışanların kanserojen ve mutajen maddelere maruz kalma riski bulunan işlerin yapıldığı işyerlerinde uygulanır.Bu Yönetmeliğin amacı; çalışanların kanserojen veya mutajen maddelere maruziyetinden kaynaklana...
2013-08-30 11:32:35
 

Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthalatı Ve Kullanımına Dair Tebliğ

Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı 30 Aralık 2012 tarih ve 28513 2.Mükerrer sayılı Resmi Gazetede Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği yayımlamıştır. Bir diğer adlandırmasıyla bu tebliğ Ürün Güvenliği ve Denetimi 2013/6 olarak geçmektedir.Tebliğin amacı ve bu tebliğ uyarınca 21 Ocak 2013 tarih...
2013-01-28 15:43:12
 

Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik

29.04.2009 tarihli ve 27214 sayılı resmi gazetede yayımlanmış olan İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin amacı, 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken izin ve lisanslara ilişkin tüm iş ve işlemler ile bu iş ve işlemlere ilişkin yetkili mercilerin, çevre yönetim birimlerinin ve çevre görevlilerinin görev ve sorumlulukları ile Bakanlık&cced...
2012-07-20 13:49:18
 

Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik

Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik- SEVESO II, Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 18 Ağustos 2010 tarihli ve 27676 sayılı resmi gazetede yayımlanmış bulunmaktadır. Bu yönetmelik ile, tesis dahilinde üretim, depolama ve/veya satış amacıyla tehlikeli maddeleri bulunduran kuruluşlarda, büyük endüstriyel kazaların önl...
2012-07-19 11:29:45
 

Tehlikeli Maddelerin Ve Müstahzarların Sınıflandırılması,Ambalajlanması Ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen, 27092 Mükerrer Sayılı, 26 Aralık 2008 Tarihli ‘TEHLİKELİ MADDELERİN VE MÜSTAHZARLARIN SINIFLANDIRILMASI, AMBALAJLANMASI VE ETİKETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK’ ile piyasada bulunan kimyasalların zararlılıklarından korunma yöntemleri ve kullanım özelliklerinin herkes tarafından aynı şek...
2012-06-21 10:34:09
 

Tehlikeli Maddeler Ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması Ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliği

Tehlikeli maddelerin ve müstahzarların; özelliklerine ilişkin ayrıntılı bilgileri, bulunduğu işyerlerinde madde ve müstahzarın tehlikeli özelliklerine göre alınacak güvenlik önlemlerini insan sağlığı ve çevrenin, tehlikeli maddelerin ve müstahzarların olumsuz etkilerinden korunmasına yönelik gerekli bilgileri içeren belgeler Güvenlik ...
2012-06-21 10:26:19
 

Kimyasalların Envanteri Ve Kontrolü Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen 26 Aralık 2008/27092 Mükerrer Sayılı ve, 10 Kasım 2009/ 27402 sayı 23 Mayıs 2010/ 27589 sayı düzeltmeleri içeren, ‘Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik’ kapsamında Türkiye’de kendi halinde veya müstahzar içinde üretilen ya da ithal edilen ki...
2012-06-15 14:49:45
 

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği

Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevrede oluşturabileceği olumlu ve olumsuz etkilerin belirlenmesi, olumsuz etkilerin oluşma durumu söz konusu olduğunda bu olumsuzlukların ortadan kaldırılması veya çevreye zarar vermeyecek derecede en aza indirgenmesi için alınması gereken tüm önlem, kontrol ve teknolojilerin belirlenmesi süreci ile ilgili t&u...
2012-06-15 14:44:04
 

Çevre Kanunu

Çevre Kanunu, tüm canlıların ortak varlığı olan çevrenin korunmasının ve iyileştirilmesinin yanında sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleştirilmesini sağlamak, koruma ilkeleri beraberinde arazilerin en uygun şekilde kullanılmasını sağlamak, su, toprak ve havanın kirlenmesini önlemek, tarihi ve doğal tüm zenginlikleri korumak ve geleceğe aktarılması ...
2012-06-15 14:24:00
 

Çevre Denetimi Yönetmeliği

Yönetmelik, tesis veya yapılacak faaliyetlerin başlamasından sona erdirilmesine kadarki süreçte, çevreye zarar vermemesini ve beraberinde çevrenin korunmasını sağlamak amacı ile gerçekleştirilecek denetimlerin usul ve esasları ile denetimi gerçekleştirecek personelin, denetime tâbi kurum, kuruluş veya işletmelerin faaliyetlerinin mevzuata uygunluğ...
2012-06-14 14:14:55