TÜRKÇE ENGLISH
 

T.C. Sağlık Bakanlığı

Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - 12 Mart 2014

Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından 12 Mart 2014 tarihli 28939 saylı resmi gazetede yayımlanmış ve yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu değişiklik yönetmeliği ile 31 Aralık 2009 tarih ve 27449 (4.Mükerrer) sayılı Biyosidal Ürünler Yönetmel...
2014-03-12 14:42:35
 

Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

T.C. Sağlık Bakanlığı’nca Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 21 Aralık 2011 Tarihinde 28149 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir....
2014-01-10 15:52:52
 

Aktif Madde İçermeyen Biyosidal Ürünler Tebliği

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan bu tebliğin amacı, halk sağlığı alanında biyosidal amaçlı kullanılan ancak 31/12/2009 tarihli ve 27449 4 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Biyosidal Ürünler Yönetmeliği kapsamına girmeyen ürünlerin halk sağlığına ve çevreye zarar vermesinin engellenmesini,...
2013-08-30 11:50:33
 

Kozmetik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik-IV

23 Mayıs 2005 Tarihli ve 25823 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kozmetik Yönetmeliğinin Ek II’sinde yer alan “Kozmetik Ürünlerin İçermemesi Gereken Maddelerin Listesi” aşağıda belirtilen şekillerde güncellenmiş ve Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. ...
2013-04-03 17:12:03
 

Kozmetik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik-III

T.C. Sağlık Bakanlığı’nca 27 Mart 2010 Cumartesi tarihinde 27534 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Kozmetik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 23 Mayıs 2005 tarihinde 25823 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kozmetik Yönetmeliği’nin 15.maddesinde bir değişiklik yapmıştır. ...
2012-08-10 15:41:32
 

Kozmetik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik-II

 T.C. Sağlık Bakanlığı’nca 26 Nisan 2009 Perşembe tarihinde 27211 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Kozmetik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 23 Mayıs 2005 tarihinde 25823 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kozmetik Yönetmeliği ve eklerinde birtakım kısmi değişikler yapmaktadır....
2012-08-10 15:14:15
 

Biyosidal Ürünler Yönetmeliği

Hükümleri Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen Biyosidal Ürünler Yönetmeliği, 31 Aralık 2009 tarihli 27449 (4. Mükerrer) sayılı resmi gazetede yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin amacı, ürünün piyasaya sunulmasından önce insan, hayvan ve çevre sağlığı üzerindeki etkilerini belirlemek, &u...
2012-06-14 14:07:32
 

Kozmetik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik-I

T.C. Sağlık Bakanlığı’nca 12 Ekim 2006 Perşembe tarihinde 26317 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Kozmetik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 23 Mayıs 2005 tarihinde 25823 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kozmetik Yönetmeliği ve eklerinde birtakım kısmi değişikler yapmaktadır.  ...
2012-06-14 13:54:30
 

Kozmetik Yönetmeliği

 T.C. Sağlık Bakanlığı’nca 23 Mayıs 2005 tarihinde 25823 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kozmetik Yönetmeliği’nin amacı, kozmetik ürünlerin, yanılmaya yol açmayacak ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde, doğru ve anlaşılabilir bilgiler ile tüketiciye ulaşmasını sağlamak üzere, sahip olmaları gereken tek...
2012-06-14 13:53:14
 

Kozmetik Kanunu

5324 Kanun numarasıyla, 24.03.2005 tarihinde kabul edilen, 30.03.2005 tarihi itibarıyla da 25771 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kozmetik Kanunu’nun amacı “kozmetik ürünlerin topluma güvenli, etkili ve kaliteli şekilde ulaşmasını temin etmek üzere ürünlerin piyasaya arz edilmesinden önce bildirimde bulunulması,...
2012-06-14 13:52:25