TÜRKÇE ENGLISH
 

T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Bitki Koruma Ürünlerinin Sınıflandırılması, Ambalajlanması Ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bitki Koruma Ürünlerinin Sınıflandırılması, Ambalajlanması Ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 28 Ekim 2016 tarihli 29871 sayılı Resmî gGazetede yayınlanmış ve yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.Bu değişiklik yönetmeliği ile 25/03/2011 tarihli 27885 sayılı Bitki Koruma Ürünlerinin Sınıflandırılması...
2016-10-31 13:22:32
 

Tıbbi Olmayan Veteriner Sağlık Ürünleri Yönetmeliği

Tıbbi Olmayan Veteriner Sağlık Ürünleri Yönetmeliği, 17 Aralık 2011 Tarih ve 28145 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış ve yönetmelik hükümleri T.C. Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.Bu Yönetmeliğin amacı, tıbbi olmayan veteriner sağlık ürünlerinin üretimi, ithalatı, piyasaya arzı, ihracatı, tanıtımı ve sat...
2014-08-22 17:43:02
 

Bitki Koruma Ürünlerinin Sınıflandırılması, Ambalajlanması Ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik

Bitki koruma ürünü ruhsatına sahip olan ve ruhsata yeni müracaat edecek firmalar, bu yönetmelik hükümlülüklerini yerine getirmek ile sorumludurlar.Türkiye piyasasına sunulan tüm Bitki koruma ürünlerinin insan sağlığı ve çevre üzerine olumsuz etkilerini önlenmesi ile ilgili gereklilikler ile birlikte, bu ürü...
2012-07-20 09:34:57
 

Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması Hakkında Yönetmelik

25 Mart 2011 tarihli 27885 sayılı resmi gazetede yayımlanan ve yürürlüğe giren bu yönetmelik ile, ruhsat alacak firmaların sorumlulukları, ruhsat verilecek bitki koruma ürünleri, ruhsat ve ruhsatlandırma ile ilgili tüm hususlar belirlenmektedir.Bitki koruma ürün ruhsatı sahibi olacak firmalar ile bu ürünlere ait denemeleri yapacak gerçe...
2012-06-21 14:46:12