TÜRKÇE ENGLISH
 

KKDIK ANLAMI NEDIR

Avrupa Birliği müktesebatı uyum süreci çerçevesinde REACH mevzuatı esas alınarak hazırlanmaktadır. Bu nedenle Türk REACH’i olarak anılmaktadır.

KKDIK ANLAMI NEDIR