TÜRKÇE ENGLISH
 

TÜRK REACH YÖNETMELIĞI

Avrupa Birliği müktesebatı uyum süreci çerçevesinde REACH mevzuatı esas alınarak hazırlanmaktadır. Bu nedenle Türk REACH’i olarak anılmaktadır.

TÜRK REACH YÖNETMELIĞI