KAYNAKLAR

Madde Bilgisi Değişim Forumu Nedir, Amaçları Ne Olacaktır?

Maddeye ilişkin olarak Bakanlığa bilgi vermiş olan tüm potansiyel kayıt ettirenler, alt kullanıcılar ve üçüncü taraflar veya maddeye ilişkin olarak belirtilen 31 Aralık 2018 tarihinden önce bir kayıt başvurusunda bulunmuş olan kayıt ettirenler, Madde Bilgisi Değişim Forumunun (MBDF) katılımcıları olacaktır.


Her bir MBDF’nin amacı taslak KKDİK yönetmeliğinde şöyle açıklanmıştır:
a) Kayıt amaçlı olarak, 11 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi (6) ve (7)nci altbentlerinde belirtilen bilgilerin potansiyel kayıt ettirenler arasında paylaşılarak, çalışmaların tekrarlanmasının engellenmesini kolaylaştırmak ve

b) Potansiyel kayıt ettirenler arasında, sınıflandırma ve etiketleme farklılığı olduğu durumlarda, sınıflandırma ve etiketleme konusunda anlaşma sağlanmasıdır.


c)
MBDF katılımcıları, diğer kayıt ettirenlere mevcut çalışmaları sağlayacak, diğer kayıt ettirenlerin bilgi taleplerine yanıt verecek, birlikte sonraki çalışmalara yönelik ihtiyaçları tanımlayacak ve ikinci fıkranın (a) bendinde belirlenen amaçlara yönelik olarak yürütülecek bu gibi çalışmaların yürütülmesini düzenleyecektir. Her bir MBDF 31 Aralık 2022 tarihine kadar faaliyetini sürdürür.

İLETİŞİM BİLGİLERİ