TÜRKÇE ENGLISH
 

KKDIK ALT KULLANICILAR

Taslak Yönetmeliğe göre; Alt kullanıcı: İmalatçı ve ithalatçıdan farklı, bir maddeyi kendi endüstriyel veya profesyonel faaliyetleri esnasında kendi halinde veya bir karışım içinde kullanan ve dağıtıcı ya da tüketici olmayan Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişi olarak tanımlanmıştır.

KKDIK ALT KULLANICILAR