KAYNAKLAR

KKDİK Kayıt Dosyaları Kimler Tarafından Hazırlanacaktır?

KKDİK Taslak yönetmeliğinin Ek-18’inde koşulları belirtilmiş ve yeterlilik koşullarını yerine getirmiş Kimyasal Değerlendirme Uzmanı tarafından kayıt dosyaları hazırlanacaktır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ