TÜRKÇE ENGLISH
 

KIMYASAL DEĞERLENDIRME UZMANI

KKDİK Taslak yönetmeliğinin Ek-18’inde koşulları belirtilmiş ve yeterlilik koşullarını yerine getirmiş Kimyasal Değerlendirme Uzmanı tarafından kayıt dosyaları hazırlanacaktır.

KIMYASAL DEĞERLENDIRME UZMANI