TÜRKÇE ENGLISH
 

ETKİNLİKLER

E BÜLTEN KAYIT

En güncel gelişmelerimizden haberdar olmak için lütfen aşağıdaki butona tıklayın ve kayıt olun...

E BÜLTEN KAYIT FORMU

Bizim İçin Ne Dediler

Yavaşçalar A.Ş.
Yavaşçalar A.Ş. firması olarak CRAD’la 2011 yılında işbirliğine başladık ve CRAD firmasından bizimle ilgilenen yetkili kişi G&u...

Bizden Haberler

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZA RİSKLERİNİN AZALTILMASINA YÖNELİK DÂHİLİ ACİL DURUM PLANI TEBLİĞİ YAYIMLANDI.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, 31 Mart 2016 Tarihli ve 29670 sayılı Resmi Gazete'de '' Büyük Endüstriyel Kaza Risklerinin Azaltılmasına Yönelik Dahili Acil Durum Planı Tebliği'' yayımlanmış ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Bu tebliğ ile Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik kapsamında, Çevre Bilgi ...
31/03/2016

A.B. KOMİSYONU ACİL MÜDAHALE ZEHİR MERKEZLERİNE BİLDİRİM KONUSUNU TAKVİME BAĞLADI.

A.B. Komisyonu CLP Yönetmeliğinin 45. Maddesinde yer alan Acil Durum Çağrı merkezleri ile ilgili olarak üye ülkeler arasındaki uygulama farklılıkları ve bu farklılıkların endüstriye getirdiği yüklerin giderilmesi için A.B. çapında geçerli olacak tek bir mevzuat ile çözüm arayışı için oluşturduğu yönergeyi Dünya Ticaret Örgütüne gön...
22/02/2016

ECHA MEVZUATSAL İNCELEME İÇİN BAZI MADDELERE DAİR KISA LİSTE OLUŞTURDU.

Avrupa Kimyasallar Ajansı ECHA, Üye Ülke Yetkili Makamlarınca incelenmek üzere REACH kayıt dosyalarından yaklaşık 300 tane maddeden oluşan bir kısa liste oluşturdu. Bu maddeler potansiyel kanserojen, mutajen veya üreme toksik (CMR), kalıcı, biyobirikimli ve toksik (PBT), endokrin bozucu, hassaslaştırıcı veya tekrarlanan maruziyette belirli hedef organ toksisitesi olan maddeler arasından otomatik olarak rastgele se&cc...
17/02/2016

120.000 KİMYASAL İLE İLGİLİ BİLGİ EDİNMEK ECHA INFOCARD’LAR İLE ARTIK DAHA KOLAY!

Artık günlük olarak kullandığımız kimyasallar hakkında bilgi edinmenin yeni, kolay bir yolu var. Bilgiler üç aşama halinde edinilebiliyor; basit bilgi kartları (infocard), biraz daha detaylı özet profil (brief profile) ve tam veri kaynağı (full source data). ** Bilgi kaynağının birinci aşaması olan Infocard kolay anlaşılır bir İngilizceyle kimyasal madde ile ilgili anahtar bilgilerin bir özetini veriyor....
17/02/2016

BİYOSİDAL ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ AKTİF OLARAK KULLANILMAYA BAŞLANMIŞTIR!

Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı tarafından, Biyosidal Ürünlerin elektronik ortamda önbaşvuru, envanter bildirimi ve ruhsatlama işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için oluşturulmuş takip sistemi aktif olarak kullanılmaya başlanmıştır. Takip sistemine kayıt işlemi, Biyosidal ürün üretici ve ithalatçılarına dair firma bilgileri ile birlikte Ticaret Sicil Gaze...
05/02/2016

SERTİFİKALI GÜVENLİK BİLGİ FORMU (GBF/SDS/MSDS) HAZIRLAYICISI EĞİTİMİ / 23 -26 ŞUBAT 2016

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 29204 Sayılı ve 13.12.2014 Tarihli ‘’Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmeliği’’ kapsamında hazırlanan Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı Eğitimlerimiz devam etmektedir. Eğitime tam katılım sağlayan katılımcılara eğitim sonunda CRAD tarafından "Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı Eğitimi Katılım Sert...
16/12/2015

Güncel Hizmetlerimiz