TÜRKÇE ENGLISH
 

CHEMISTRY AND HEALTH

ECETOC, bilimsel,kar amacı gütmeyen ve ticari olmayan bir birliktir. Misyonu, bağımsız, güvenilir, eşitlikçi bir biçimde araştırma ihtiyaçlarına ve bunlarla ilgili teknik verilere ulaşımı sağlamak ve de sağlık ve çevresel etkilerin değerlenmesi için gerekli bilimsel gerekçeleri ortaya çıkarmaktır. Bunların ötesinde de endüstrinin yetkinlik ve faaliyet özgürlüğünü temin etmektir.

CHEMISTRY AND HEALTH

 

http://www.ecetoc.org/tra