TÜRKÇE ENGLISH
 

YURT İÇİ MEVZUATA UYUM HİZMETLERİ

Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Yönetmeliği (SEA Yönetmeliği) Uyum Hizmetleri
“Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik’’(SEA Yönetmeliği) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, 11 Aralık 2013 tarihinde 28848(Mükerrer) sayı ile Resmi Gazetede yayımlanmış ve yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu Mevzuat ile hedeflenen amaç; A.B. CLP Yönetmel...
Güvenlik Bilgi Formu Yönetmeliği Uyum Hizmetleri
Güvenlik Bilgi Formları kimyevi madde tedariğinin en önemli haberleşme gerekliliğidir. Geçerli bilgiler ile hazırlanmış ve mevzuata uygun bir GBF/SDS/MSDS hem yükümlülüğünüz hem de müşterileriniz ve topluma karşı sorumluluğunuzdur. Avrupa Birliği ülkelerinde, GBF/SDS/MSDS'ler, 1907/2006 sayılı REACH mevzuatının EK II’sine göre, T...
Biyosidal Ürün Yönetmeliği Ruhsatlandırma Ve Danışmanlık Hizmetleri
Biyosidal Ürünler Yönetmeliği 27449 sayılı 4. Mükerrer ve 31 Aralık 2009 tarihli Resmi Gazete Türk Mevzuatlarının A.B. Müktesebatına uyumlaştırılmasını ve daha etkin bir biyosidal ürün denetimini sağlamayı amaçlayan Biyosidal Ürünler Yönetmeliği, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından Avrupa Birliğinin 98/8/EC sayılı Direktifine uygun olarak...
Kimyasalların Envanteri Ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik Uyum Ve Bildirim Hizmetleri
Kimyasalların Envanteri Ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik (K.E.K. Yönetmeliği)- 27092 Mükerrer Sayılı ve 26 Aralık 2008 Tarihli Resmi GazeteKimyasalların envanteri ve kontrolü hakkında yönetmelik, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Türkiye’de üretilen yada kendi halinde veya müstahzar içinde ithal edilen maddeler hakkında veri t...
Deterjan Tebliği Uyum Hizmetleri
Deterjanlar Ve Deterjanlarda Kullanılan Yüzey Aktif Maddeler Hakkında Tebliğ31.10.2013 Tarih ve 28807Sayılı Resmi GazeteBu tebliğ ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, deterjanların ve deterjanlarda kullanılan yüzey aktif maddelerin; tüm özelliklerini, kısıtlarını veya yasaklarını, içerdikleri koku alerjenleri de dâhil olmak üzere deterjanların etiketinde...
Kuvvetli Asit&Baz İçeren Temizlik Ürünleri İçin Bildirim Hizmetleri
Kuvvetli Asit&Baz İçeren Temizlik Ürünlerinin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından, 31 Ekim 2013 tarihinde ve 28807 sayı ile Resmi Gazete'de yayımlanmış ve yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.Tebliğin amacı, kuvvetli asit veya baz içeren temizlik &uum...
Tıbbi Olmayan Veteriner Sağlık Ürünleri Yönetmeliği Uyum Hizmetleri
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tıbbi Olmayan Veteriner Sağlık Ürünleri Yönetmeliği 17.12.2011 Tarih ve 28145 Sayılı Resmi GazeteBu yönetmelik ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı; hayvanların deri, tırnak, kuyruk gibi dış kısımlarına uygulanmak üzere, temizleme, bakım yapma, koruma veya iyi bir durumda tutma amaçlarıyla hazırlanmış hayvan kozmetiği ür&...
Havuz Suyunda Kullanılan Yardımcı Havuz Kimyasalları Uyum Hizmetleri
Havuz Suyunda Kullanılan Yardımcı Kimyasal Maddelerin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi İle Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ31.10.2013 Tarihli ve 28807 Sayılı Resmi GazeteHükümleri Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen ‘Havuz Suyunda Kullanılan Yardımcı Kimyasal Maddelerin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi ve Dene...
Hava Aromatize Edici Ürünler İçin Bildirim Hizmetleri
Hava Aromatize Edici Ürünlerin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi Ve Denetimi İle Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından, 31 Ekim 2013 tarihinde ve 28807 sayı ile Resmi Gazete'de yayımlanmış ve yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.Bu Tebliğin amacı; hava aromatize edici ürünlerin insan sağlığına ve çevreye...
Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi Ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik (SEVESO) Uyum Hizmetleri
Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi Ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik 30.12.2013 Tarih ve 28867 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete Özellikle 20. yüzyıl başlarından itibaren tehlikeli maddelerin artan üretimi, kullanımı ve depolanması yüzünden büyük endüstriyel kaza olasılığı ciddi oranlarda artmıştır. Dolayısıyla da...
Bitki Koruma Ürünleri Ruhsat Ve Danışmanlık Hizmetleri
Bitki Koruma Ürünlerinin Sınıflandırılması, Ambalajlanması Ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik27885 sayılı ve 25 Mart 2011 tarihli resmi gazete11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu temel alınarak hazırlanan ve hükümleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülen Yönetmeliğin amacı, piyas...
İş Sağlığı & Güvenliği Uyum Hizmetleri
6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu, yalnızca 50 kişiden fazla çalışanı olan ve sanayiden sayılan işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri alma zorunluluğunu ortadan kaldırarak çalışan sayısı gözetmeksizin ofis ve küçük işletmeleri de kapsamına almış ve bu hizmeti alma hususunda zorunlu tutmuştur. İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri;...
Genel İç Mevzuat Uyum Ve Takip Hizmetleri
Kimya Endüstrisi, tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de yaratabileceği risk potansiyeli nedeniyle Çevre ve İş sağlığı mevzuatları açısından hızla ilerleyen, gelişen ve değişen bir sektördür.A.B. ‘ye katılım süreci ve Birleşmiş Milletler kaynaklı mevzuatlara adaptasyon döneminde, endüstrinin geçiş dönemine en hızlı ve kayı...

Çeşitli sektörlerde olduğu gibi kimya sektöründe de yurt içi mevzuatlara uyum sağlamak, sektörde yer alabilme ve sürekliliği sağlayabilmek bir gereklilik halini almıştır. Sektöre yön vermek ve sektörü desteklemek adına, T.C.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, T.C. Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı, T.C. Sağlık Bakanlığı kapsamındaki çeşitli mevzuatlar ile ilgili vermiş olduğumuz hizmetlerimiz ile müşterilerimize etkin çözümler sağlamaktayız.