TÜRKÇE ENGLISH
 

YURT İÇİ MEVZUAT EĞİTİMLERİ

Güvelik Bilgi Formu Hazırlama Eğitimi
Kimyasalların tehlikelerine karşı bilgilendirmeyi ve alınması gereken tedbirleri, kimyasallar ile teması olan kişilere aktarılacak bilgileri içeren en önemli belgeler Güvenlik Bilgi Formlarıdır (SDS/MSDS). Bu sebeple, mevzuatta belirtilen hükümler çerçevesinde SDS/MSDS hazırlamak, hem doğru bilgilendirme yapmanızı sağlar hem de yanlış SDS/GBF hazırlamaktan ...
Sınıflandırma, Etiketleme Ve Ambalajlama Yönetmeliği Eğitimi
Kimyasalların en doğru tehlike sınıflandırmasının tespiti için, yönetmelikte belirtilen sınıflandırma kurallarına hakim olmak, doğru bilgilendirme yapabilmek için kritik bir öneme sahiptir. Sınıflandırmanın tespitinin ardından, sınıflandırmaya ve ürünün niteliğine (biyosidal ürün, bitki koruma ürünü, deterjan vb.) uygun etiketleme yap...
Biyosidal Ürün Yönetmeliği Eğitimi
Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanmış ve hükümleri Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen Biyosidal Ürünler Yönetmeliği, 31 Aralık 2009 tarihli 27449 (4. Mükerrer) sayılı resmi gazetede yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin amacı, ürünün piyasaya sunulmasından önce insan, hayvan ve çevre sağlığı...
Kimyasalların Envanteri Ve Kaydı Yönetmeliği Eğitimi
Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Türkiye’de üretilen yada kendi halinde veya müstahzar içinde ithal edilen maddeler hakkında veri toplanması, önceliklendirilmesi ve kontrolünün sağlanması ve kimyasalların insan sağlığı ve çevre üzerine sebep olabileceği riskleri ...
Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü (SEVESO) Yönetmeliği Eğitimi
Bu yönetmelik ile, tesis dahilinde üretim, depolama ve/veya satış amacıyla tehlikeli maddeleri bulunduran kuruluşlarda, büyük endüstriyel kazaların önlenmesi, doğabilecek kazaların insanlara ve çevreye olan zararlarının en düşük seviyeye indirilebilmesi, etkili ve sürekli bir korunmayı ve risk yönetimini sağlamak amacıyla alınması gereken t&...
Bitki Koruma Ürünleri Yönetmeliği Eğitimi
Bitki Koruma Ürünleri Yönetmeliği Eğitimlerini, bireysel veya firma bazında konusunda CRAD ekibi tarafından, firmanızda veya ofisimizde vermekteyiz. Eğitim konuları başta yönetmelik analizi ve sorumluluklar olmak üzere, çeşitli alt başlıklarda incelenmektedir. Bitki Koruma Ürünleri yönetmeliklerinin içerikleriyle ilgili bilgilerle birlikte...
Genel İç Mevzuat Uyum Eğitimleri
Global Kimya Sektörü, tehlikeli kimyasallar için çeşitli yönetmeliklerle bu kimyasalları kontrol altına alırken ülkemizde de bu mevzuatlara uyum sürecinde tehlikeli kimyasallar için çeşitli bakanlıklar tarafından mevzuatlar yayımlanmıştır. CRAD ekibi tarafından, genel iç mevzuatlara uyum sürecinde firmanıza eğitimler verilerek,...
Kuruma Özel Eğitimler
CRAD, ülkemizde Global ve yerel kimyasal mevzuatlar konusunda danışmanlık hizmetleri sağlayan lider firmadır. Bilindiği gibi, kimyasallarla ilgili mevzuat kapsamındaki her türlü eğitim, bunlardan etkilenen kurumların minimum harcama ve olumsuz etkiye maruz kalarak süreç ile baş etmelerini sağlayan kayda değer bir etmendir. CRAD, iyi organize olmuş bir ekip ve bu eki...

Bilindiği üzere 1999 yılı Helsinki Zirvesi’nde Avrupa Birliği’ne adaylığının tescilinden sonra, ilk adım olarak Türkiye ile Avrupa Birliği arasında Katılım Ortaklığı Belgesi (KOB) 8 Kasım 2000 tarihinde kabul edilmiştir. KOB‟nin ardından Türkiye tarafından hazırlanan ve 19 Mart 2001 tarihinde A.B. Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Ulusal Program kabul edilerek diğer sektörler ile birlikte çevre alanında da uyumlaştırma çalışmalarına başlanmıştır. Bunların sonucunda da ilgili direktifler, yeni çıkarılan veya revize edilen yasa ve yönetmeliklerle Türk Mevzuat Sistemi’ne yansıtılmaktadır.


CRAD’ın bu anlamda çeşitli Bakanlıklarımızca çıkarılmış olan yönetmelikler, direktifler vs. konusunda geniş segmentli hizmetleri bulunmaktadır. Bunlar arasında 23 Mart 2010 tarihli ve 27530 sayılı Bitki Koruma Ürünlerinin Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesine Dair Yönetmelik; 21 Aralık 2011 tarih ve 28149 Sayılı değişiklikler ile konsolide Biyosidal ürünler Yönetmeliği; 26.12.2008 tarih ve 27092 sayılı, Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik; 18 Ağustos 2010 Tarih ve 27676 Sayılı Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik sayılabilir. Bunların Yanında Sağlık Bakanlığı’nın Havuz Kimyasalları, Deterjan ve Deterjanlarda Kullanılan Yüzey Aktif maddeler, Hava Aromatize Edici Ürünler ve Kuvvetli Asit veya Baz İçeren Temizlik Ürünleri Tebliğleri kapsamında da hizmetlerimiz mevcuttur.

İlgili Mevzuatlar hakkında hizmetlerimizin detayları için uzmanlarımız ile temasa geçebilir ve ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.