TÜRKÇE ENGLISH
 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ

Kimyasallar İle Güvenli Çalışma Eğitimi
Kimyasallar ile güvenli çalışma eğitiminin amacı, işyerinde bulunan, kullanılan veya herhangi bir şekilde işlem gören kimyasal maddelerin tehlikelerinden ve zararlı etkilerinden çalışanların sağlığını korumak ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için asgari şartları belirlemektir. Şu anda dünyada tabii ve suni olarak 11 milyon kimyasalın varlı...
Kimyasalların Güvenli Depolanması Ve Elleçlenmesi Eğitmi
Kimyasalların doğru bir şekilde sınıflandırılması, depolanması ve kullanılması çok önem verilmesi gereken, zor bir konudur. Kimyasalların depolandığı iş yerlerindeki kazalarının büyük bir kısmı kimyasalların yanlış depolanması ve kullanılması sonucu gerçekleşmektedir. Kimyasallar, herhangi olumsuz bir durumda tehlikeli reaksiyon vermeyecek şekilde sınıflandırılmalıdır...
Solventler Ve Alevlenir Kimyasallar İle Çalışma Eğitimi
Çözücüler ve diğer alevlenir kimyasallarla çalışmalarda ortaya çıkan en büyük tehlike yangın ve patlama tehlikeleridir. Ekzotermik oksidasyon reaksiyonu veren tüm maddeler alevlenir olarak kabul edilmektedirler. Ayrıca tutuşabilme kriterlerine sahip veya tutuşabilen maddeler de alevlenir olarak düşünülmektedir. Bu bilgileri mad...

Günümüzde ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri’ iş yerlerinde, mevcut çalışma alanlarının daha sağlıklı ve güvenli bir ortamının oluşturulabilmesi mevzuat açısında gereklilikleri kadar iş verimliliği ve çalışma ortamı devamlılığı açısından da ihtiyaç olarak görülmektedir. CRAD olarak, Kimya sektörüne kimyasal ile güvenli çalışma, depolama, elleçleme konusunca çözüm önerileri sunmaktayız.