TÜRKÇE ENGLISH
 

TÜRK MEVZUATI EĞİTİMLERİ

Güvelik Bilgi Formu Hazırlama Eğitimi
Kimyasalların tehlikelerine karşı bilgilendirmeyi ve alınması gereken tedbirleri, kimyasallar ile teması olan kişilere aktarılacak olan bilgileri içeren en önemli belgeler Güvenlik Bilgi Formlarıdır (SDS/MSDS). Bu sebeple, mevzuatta belirtilen hükümler çerçevesinde SDS/GBF hazırlamak, hem doğru bilgilendirme yapmanızı sağlar hem de yanlış SDS/MSDS hazırlama...
Sınıflandırma, Etiketleme Ve Ambalajlama Yönetmeliği Eğitimi
Kimyasalların en doğru tehlike sınıflandırmasının tespiti için, yönetmelikte belirtilen sınıflandırma kurallarına hakim olmak, doğru bilgilendirme yapabilmek için kritik bir öneme sahiptir. Sınıflandırmanın tespitinin ardından, sınıflandırmaya ve ürünün niteliğine (biyosidal ürün, bitki koruma ürünü, deterjan vb) uygun etiketleme yapm...
Biyosidal Ürün Yönetmeliği Eğitimi
Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanmış ve hükümleri Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen Biyosidal Ürünler Yönetmeliği, 31 Aralık 2009 tarihli 27449 (4. Mükerrer) sayılı resmi gazetede yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin amacı, ürünün piyasaya sunulmasından önce insan, hayvan ve çevre sağlığı...
Kimyasalların Envanteri Ve Kaydı Yönetmeliği Eğitimi
Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Türkiye’de üretilen ya da kendi halinde veya müstahzar içinde ithal edilen maddeler hakkında veri toplanması, önceliklendirilmesi ve kontrolünün sağlanması ve kimyasalların insan sağlığı ve çevre üzerine sebep olabileceği riskleri...
Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü (SEVESO) Yönetmeliği Eğitimi
Bu yönetmelik ile, tesis dahilinde üretim, depolama ve/veya satış amacıyla tehlikeli maddeleri bulunduran kuruluşlarda, büyük endüstriyel kazaların önlenmesi, doğabilecek kazaların insanlara ve çevreye olan zararlarının en düşük seviyeye indirilebilmesi, etkili ve sürekli bir korunmayı ve risk yönetimini sağlamak amacıyla alınması gereken t&...
Bitki Koruma Ürünleri Yönetmeliği Eğitimi
Bitki Koruma Ürünleri Yönetmeliği Eğitimlerini, bireysel veya firma bazında konusunda CRAD ekibi tarafından, firmanızda veya ofisimizde vermekteyiz. Eğitim konuları başta yönetmelik analizi ve sorumluluklar olmak üzere, çeşitli alt başlıklarda incelenmektedir. Bitki Koruma Ürünleri yönetmeliklerinin içerikleriyle ilgili bilgilerle birlikte...
Genel İç Mevzuat Uyum Eğitimleri
Global kimya sektörü, tehlikeli kimyasallar için çeşitli yönetmeliklerle bu kimyasalları kontrol altına alırken ülkemizde de bu mevzuatlara uyum sürecinde tehlikeli kimyasallar için çeşitli bakanlıklar tarafından mevzuatlar yayımlanmıştır. CRAD ekibi tarafından, genel iç mevzuatlara uyum sürecinde firmanıza eğitimler verilerek,...
Kuruma Özel Eğitimler
CRAD, ülkemizde Global ve yerel kimyasal mevzuatlar konusunda danışmanlık hizmetleri sağlayan lider firmadır. Bilindiği gibi, kimyasallarla ilgili mevzuat kapsamındaki her türlü eğitim, bunlardan etkilenen kurumların minimum harcama ve olumsuz etkiye maruz kalarak süreç ile baş etmelerini sağlayan kayda değer bir etmendir. CRAD, iyi organize olmuş bir ekip ve bu eki...

Küresel kalkınma ve endüstrileşmenin günümüzde geldiği nokta, insanlara teknolojinin de desteğiyle konforlu ve pratik hayatlar sağlarken aynı zamanda çevre, insan sağlığı gibi alanlarda da kaygı verici düzeye ulaşan tehlike ve olumsuz etkileri de beraberinde getirmektedir. Bu olumsuzluklar geri döndürülemez noktalara ulaşmadan gerekli önlemlerin alınması anlamında, dünya ölçeğinde hükümetler, sivil toplum örgütlerinin de yönlendirmesiyle bir takım idari ve kurumsal önlemleri yasal gereklilik ve yaptırımlar aracılığıyla hızla yürürlüğe sokma eğilimine girmiş durumdadırlar. Tabi ki, sadece yasa ve buna bağlı yaptırımlar bunların birinci elden uygulayıcısı olacak hedef kitle için tek başına yeterli olmayacağından, teorik ve pratik anlamda örgün eğitim mekanizmalarıyla da desteklenmek zorundadır.

 

CRAD olarak, kuruluşumuzda bu yana sürekli geliştirerek belirli bir noktaya getirdiğimiz ve çıtayı da sürekli yüksek tuttuğumuz kimyasallar ve bunlardan kaynaklanan insan ve çevreye yönelik tehlikeler hakkındaki eğitimlerimizi firmaların hizmetine sunmaktayız. Hali hazırda Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü, Biyosidal Yönetmeliği, SEVESO gibi yönetmeliklere yönelik eğitimlerimizin yanı sıra A.B. sürecine uyum paralelinde  REACH/ CLP uygulamaları da, bunlar hakkındaki A.B. mevzuatına hakimiyetimizin avantajıyla eğitim konusu olacak ve ülkemize yönelik ticari faaliyetleri olan yurtdışı firmalarının hizmetine sunulacaktır.