TÜRKÇE ENGLISH
 

KIMYASALLARLA GÜVENLI ÇALIŞMA

Dünya ölçeğinde, kimyasalların insan sağlığı ve çevreye verebileceği zararlar, son on yıllarda iyiden iyiye küresel gündemde öncelik kazanmış bulunmaktadır. Bu durum da hali hazırda bu tehlikelerin minimize edilmesini sağlamak üzere çıkarılmış mevzuatın daha da sofistike ve kapsayıcı bir hale getirilme çabalarını hızlandırmıştır.

KIMYASALLARLA GÜVENLI ÇALIŞMA


Kimyasal risk yönetimi ve tehlikeler hakkında kamusal farkındalık devletler ölçeğini aşıp küresel bir boyut kazandığından beri, tüm ilgili ülkeler arasında kimyasal yönetiminde öncelikler konusu deneyimlerin paylaşımı ve birtakım kimyasallara yönelik atılacak pratik adımların önemini bir kat daha artırmıştır.


Bu sebeplerden dolayı, CRAD olarak tüm ilgili tarafların perspektiflerini dikkate alan ve var olan uluslararası deneyimlere dayanan bütünleşmiş ve koordinasyon temelindeki tüm yaklaşımlara desteğimiz tamdır.
 

Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Yönetmeliği (SEA Yönetmeliği) Uyum Hizmetleri
“Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik’’(SEA Yönetmeliği) Çevre ve Şehircilik Bakanlı...
Güvenlik Bilgi Formu Yönetmeliği Uyum Hizmetleri
Güvenlik Bilgi Formları kimyevi madde tedariğinin en önemli haberleşme gerekliliğidir. Geçerli bilgiler ile hazırlanmış ve mevzuata uygun bir GBF/SDS/MSDS hem y&uu...
Kimyasal Sınıflandırma Ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama (MSDS/SDS) Yazılımı
    CLP (SEA) kurallarına göre çalışan yeni program GHSProfessional için tıklayınız.       Avrupa Birliği’nde ve Türkiye&rs...
Kimyasal Etiketleme Programı (Chem Label PRO)
Global kimya endüstrisinde ülkelerin ilgili otoriteleri ve Türkiye, kimyasalların insan sağlığına ve çevreye olan etkilerine dair çok sayıda yeni mevzu...
Biyosidal Ürün Yönetmeliği Ruhsatlandırma Ve Danışmanlık Hizmetleri
Biyosidal Ürünler Yönetmeliği 27449 sayılı 4. Mükerrer ve 31 Aralık 2009 tarihli Resmi Gazete Türk Mevzuatlarının A.B. Müktesebatına uyumlaştırılması...
Kimyasalların Envanteri Ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik Uyum Ve Bildirim Hizmetleri
Kimyasalların Envanteri Ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik (K.E.K. Yönetmeliği)- 27092 Mükerrer Sayılı ve 26 Aralık 2008 Tarihli Resmi GazeteKimyasalların envante...
REACH (1907/2006 EC) Yönetmeliği Uyum Hizmeti
REACH, 1907/2006 EC no. ile 2006 Aralık ayında karara bağlanmış ve 1 Haziran 2007 tarihinde yürürlüğe girmiş bir A.B. Mevzuatıdır. Şu ana kadar kimyasallar ile ilgil...
CLP Mevzuatı (1272/2008 EC) Uyum Hizmeti
1272/2008 EC sayılı CLP Yönetmeliği (Sınıflandırma, Etiketleme ve Ambalajlama), bir A.B yönetmeliği olup Avrupa sınıflandırma, etiketleme ve ambalajlama yönetmeliğin...
Deterjan Tebliği Uyum Hizmetleri
Deterjanlar Ve Deterjanlarda Kullanılan Yüzey Aktif Maddeler Hakkında Tebliğ31.10.2013 Tarih ve 28807Sayılı Resmi GazeteBu tebliğ ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, de...
Kuvvetli Asit&Baz İçeren Temizlik Ürünleri İçin Bildirim Hizmetleri
Kuvvetli Asit&Baz İçeren Temizlik Ürünlerinin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ Gümrük ve ...
Hava Aromatize Edici Ürünler İçin Bildirim Hizmetleri
Hava Aromatize Edici Ürünlerin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi Ve Denetimi İle Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafınd...
Havuz Suyunda Kullanılan Yardımcı Havuz Kimyasalları Uyum Hizmetleri
Havuz Suyunda Kullanılan Yardımcı Kimyasal Maddelerin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi İle Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ31.10.2013 Tarihli ve 28807 Sayılı...
Bitki Koruma Ürünleri Ruhsat Ve Danışmanlık Hizmetleri
Bitki Koruma Ürünlerinin Sınıflandırılması, Ambalajlanması Ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik27885 sayılı ve 25 Mart 2011 tarihli resmi gazete11/6/2010 tarihli ve ...
Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi Ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik (SEVESO) Uyum Hizmetleri
Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi Ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik 30.12.2013 Tarih ve 28867 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete Ö...
İş Sağlığı & Güvenliği Uyum Hizmetleri
6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu, yalnızca 50 kişiden fazla çalışanı olan ve sanayiden sayılan işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri alma zorun...
Çevre İzin Ve Lisans Yönetmeliği Hizmetleri
Çevre İzin Ve Lisans Yönetmeliği 10.04.2014 Tarihli, 29115 sayılı Resmi Gazete   T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından 10 Eylül 2014 itibariyle...
Çevre Denetim Yönetmeliği Uyum Hizmetleri
Çevre Denetimi Yönetmeliği21.11.2008 tarihli 27061 sayılı Resmi GazeteÜretimin artması ve endüstrilerin sürekli gelişmesinin oluşturduğu pozitif değerler...
Çeşitli Global Mevzuatlara Dair Ve Kuruma Özel Eğitimler
Kimya Endüstrisi, hızla gelişen bir sektör haline gelmiştir. Bu sürecin çok hızlı gelişmesi, tehlikeli kimyasallar için insanları çeşitli ö...
Genel İç Mevzuat Uyum Eğitimleri
Global Kimya Sektörü, tehlikeli kimyasallar için çeşitli yönetmeliklerle bu kimyasalları kontrol altına alırken ülkemizde de bu mevzuatlara uyum s...
Yönetmeliklere Dair Rehber Doküman Hazırlama Hizmetleri
Mevzuatların uygulanabilir olmasında en önemli kriterlerden biri, endüstrinin uygulamalı örneklerine uygun ve konu hakkında sık sorulan sorular ve bunlara dair cevap...
RoHS Mevzuatı Uyum Hizmeti
RoHS elektronik kartlarda ya da malzemelerde bazı maddelerin bulunmamasını şart koşan direktiftir. İngilizce Restriction of Hazardous Substances Directive (Belirli Zararlı Maddeler...
Online Veri Girişi Ve Kayıt Sistem Çözümleri
Yayımlanmış ve yayımlanacak yönetmeliklere dair otoriteye yapılacak bildirimleri, otoritenin atadığı belli bir web sitesi üzerinden online olarak veri girişinin yapılması...
Form Hazırlama Danışmanlığı
A.B. uyumu kapsamında veya çeşitli gereklilikler nedeniyle yurdumuzda yayımlanan yönetmelikler kapsamında yetkili otoritelere firmalarca sunulması gereken kayıt, bildir...
Kuruma Özgü Kimyasal Takip Bilişim Çözümleri
 Konu ile ilgili detaylı bilgi ekibimiz tarafından hazırlanmaktadır.  ...
Dış Mevzuat Takip Hizmeti
Konu ile ilgili detaylı bilgi ekibimiz tarafından hazırlanmaktadır.  ...
Kimyasal Madde Bazlı Kaynak Planlama Ve Takip Programı (ChRM)
 Konu ile ilgili detaylı bilgi ekibimiz tarafından hazırlanmaktadır.  ...
CAS Numarası Kayıt Hizmeti
 Konu ile ilgili detaylı bilgi ekibimiz tarafından hazırlanmaktadır.  ...