TÜRKÇE ENGLISH
 

KOZMETIK YÖNETMELIK UYUMU

Gelişmelerin hızlı yaşandığı endüstrilerden biri de kozmetiktir. Aktif maddelerin etkinliği üzerinde yeni kanıtların istenmesi, bazı yardımcı maddeler ve alerjenlerde kısıtlama veya yasaklamalara gidilmesi bu gelişmelerden bazılarıdır. Belki de en önemlisi, insan kullanımına yönelik olan fakat çevreye de etkileri olabilen güneş kremi gibi bazı kozmetik ürünleri hakkındaki gelişmelerdir. Bu kozmetik ürünlerinin çevreye etkileri üzerinde yapılan çalışmalar, önümüzdeki yıllarda yeni kısıtlamaların gelebileceğinin sinyallerini vermektedir.

KOZMETIK YÖNETMELIK UYUMU


A.B. bölgesine satışlarında kozmetik ürünler için sorumlu kişi atanması zorunluluğu, Güvenlik Raporu, Güvenlik Değerlendirmesi ve yeni, detaylı çok sayıda test ve belgenin istendiği bir döneme başlamak üzeredir. Kozmetik endüstrisinin bu döneme hazır olabilmesi için CRAD ve CEA/İngiltere, bilgi ve tecrübelerini sektöre sunmaktan memnun olacaktır.
 

Güvenlik Bilgi Formu Yönetmeliği Uyum Hizmetleri
Güvenlik Bilgi Formları kimyevi madde tedariğinin en önemli haberleşme gerekliliğidir. Geçerli bilgiler ile hazırlanmış ve mevzuata uygun bir GBF/SDS/MSDS hem y&uu...
Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Yönetmeliği (SEA Yönetmeliği) Uyum Hizmetleri
“Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik’’(SEA Yönetmeliği) Çevre ve Şehircilik Bakanlı...
Kimyasal Sınıflandırma Ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama (MSDS/SDS) Yazılımı
    CLP (SEA) kurallarına göre çalışan yeni program GHSProfessional için tıklayınız.       Avrupa Birliği’nde ve Türkiye&rs...
Kimyasal Etiketleme Programı (Chem Label PRO)
Global kimya endüstrisinde ülkelerin ilgili otoriteleri ve Türkiye, kimyasalların insan sağlığına ve çevreye olan etkilerine dair çok sayıda yeni mevzu...
REACH (1907/2006 EC) Yönetmeliği Uyum Hizmeti
REACH, 1907/2006 EC no. ile 2006 Aralık ayında karara bağlanmış ve 1 Haziran 2007 tarihinde yürürlüğe girmiş bir A.B. Mevzuatıdır. Şu ana kadar kimyasallar ile ilgil...
CLP Mevzuatı (1272/2008 EC) Uyum Hizmeti
1272/2008 EC sayılı CLP Yönetmeliği (Sınıflandırma, Etiketleme ve Ambalajlama), bir A.B yönetmeliği olup Avrupa sınıflandırma, etiketleme ve ambalajlama yönetmeliğin...