TÜRKÇE ENGLISH
 

TARIM ENDÜSTRISI

Sanayisi hızla gelişen ülkemizde tarım, hem endüstriyel hem de toplumsal gelişimin göz ardı edilmemesi gereken önemli bir unsurudur. Gerek gelir dağılımının kentsel ve kırsal nüfus arasında eşit dağılımını sağlayan önemli iktisadi işlevi ile gerekse de ülkemiz refahı için stratejik öneme sahip hububat ve nebat çeşitliliğinin sağlanmasındaki rolü ile önem ve öncelik verilmesi gereken bir konudur.

Tarım alanlarının efektif kullanımı ancak modern bilimsel teknolojilerin adaptasyonu ile mümkündür. Tarımda su kullanımı verimliliği, yeni sulama sistemleri kullanımı, tarımsal atıkların kaynağa dönüştürülmesi, sistemin verimli işleyebilmesi için gereken projelerdir.

Ayrıca, zirai verim sağlarken su kaynaklarımızı nitrat gibi zararlı kimyasalların gereksiz aşırı kullanımı ile kirletmemeye özen göstermeliyiz. Kimyasal ilaçları, gerekli olduğunda ve önerildiği miktar ve yöntemlerle kullanmalıyız.

Bu konuda ülkemizde kat edilmesi gereken yolun uzun, ancak gelişim ve birey ihtiyaçları doğrultusunda zamanın kısa olduğu açıkça görülmektedir. Kısa sürede bu uygulama eksikliklerini giderebilmek için edinilmiş pozitif bilgi birikimlerini ve hatalardan çıkartılmış dersleri, özetle Tarımsal Know-How konusunda ADAS uzmanlığını Türk tarımı hizmetine sunuyor olabilmek bizleri memnun etmektedir.
 

TARIM ENDÜSTRISI

Bitki Koruma Ürünleri Ruhsat Ve Danışmanlık Hizmetleri
Bitki Koruma Ürünlerinin Sınıflandırılması, Ambalajlanması Ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik27885 sayılı ve 25 Mart 2011 tarihli resmi gazete11/6/2010 tarihli ve ...
Güvenlik Bilgi Formu Yönetmeliği Uyum Hizmetleri
Güvenlik Bilgi Formları kimyevi madde tedariğinin en önemli haberleşme gerekliliğidir. Geçerli bilgiler ile hazırlanmış ve mevzuata uygun bir GBF/SDS/MSDS hem y&uu...
Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Yönetmeliği (SEA Yönetmeliği) Uyum Hizmetleri
“Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik’’(SEA Yönetmeliği) Çevre ve Şehircilik Bakanlı...
Kimyasal Sınıflandırma Ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama (MSDS/SDS) Yazılımı
    CLP (SEA) kurallarına göre çalışan yeni program GHSProfessional için tıklayınız.       Avrupa Birliği’nde ve Türkiye&rs...
Kimyasal Etiketleme Programı (Chem Label PRO)
Global kimya endüstrisinde ülkelerin ilgili otoriteleri ve Türkiye, kimyasalların insan sağlığına ve çevreye olan etkilerine dair çok sayıda yeni mevzu...