TÜRKÇE ENGLISH
 

BITKI KORUMA ÜRÜNLERININ RUHSATLANDIRILMASI YÖNETMELIĞI

25 Mart 2011 tarihli 27885 sayılı resmi gazetede yayımlanan ve yürürlüğe giren bu yönetmelik ile, ruhsat alacak firmaların sorumlulukları, ruhsat verilecek bitki koruma ürünleri, ruhsat ve ruhsatlandırma ile ilgili tüm hususlar belirlenmektedir.

BITKI KORUMA ÜRÜNLERININ RUHSATLANDIRILMASI YÖNETMELIĞI


Bitki koruma ürün ruhsatı sahibi olacak firmalar ile bu ürünlere ait denemeleri yapacak gerçek ve tüzel kişilikler, bu yönetmelik kapsamı içerisindedirler.