TÜRKÇE ENGLISH
 

BIYOSIDAL YÖNETMELIĞININ AMACI NEDIR

Eğer, ürününüzü biyosidal ürün olduğunu belirten bir iddia ile yurt içi piyasaya sunuyorsanız veya sunmak istiyorsanız, 31 Aralık 2009 tarihli 27449 sayılı (4. Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Biyosidal Ürünler Yönetmeliği kapsamında başvurularını gerçekleştirmeniz gerekmektedir.

BIYOSIDAL YÖNETMELIĞININ AMACI NEDIR


Ürününüze ait biyosidal ön başvurunuzun Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu tarafından onaylanmasının ardından, ürününüze ait Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan testler, yine Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş olan laboratuarlarda gerçekleştirilir. İçeriği Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinde belirtilmiş olan, Biyosidal Ürününüze ait Ruhsat Dosyası Halk Sağlığı Kurumuna teslim edilir ve yetkililerce değerlendirmeye alınır. Değerlendirmenin sonunda, dosyanın uygun bulunması halinde, Ürününüzü Biyosidal Ürün kapsamında Ruhsatlandırmış olursunuz.