TÜRKÇE ENGLISH
 

MSDS DANIŞMANLIK HIZMETLERI

Yönetmelikteki tanım;
Güvenlik Bilgi Formu: Tehlikeli maddelerin ve müstahzarların; özelliklerine ilişkin ayrıntılı bilgileri, bulunduğu işyerlerinde madde ve müstahzarın tehlikeli özelliklerine göre alınacak güvenlik önlemlerini insan sağlığı ve çevrenin, tehlikeli maddelerin ve müstahzarların olumsuz etkilerinden korunmasına yönelik gerekli bilgileri içeren belgedir.

MSDS DANIŞMANLIK HIZMETLERI


Diğer açıklayıcı bir ifadeyle; Tehlikeli maddeler ve müstahzarlar ile temas halinde olabilecek herkese (üreten, nakliye eden, depolayan, elleçleyen…), bu tehlikeli maddelerin ve müstahzarların üreticisi veya dağıtıcısı tarafından hazırlanması ve sunulması yönetmeliğin hükmü olan, tehlike iletişimini uluslararası geçerli ve ortak bir dil/format ile gerçekleştiren belgedir.