TÜRKÇE ENGLISH
 

GÜVENLIK BILGI FORMU

Tehlikeli kimyasal ile her türlü temasa geçebilecek insanların ve çevrenin maruziyetini azaltmak ve en güvenilir yöntemlerle bertarafını sağlamak amaçlanmaktadır.

GÜVENLIK BILGI FORMU


Maruziyet senaryolu SDS’inizin hazırlanması için CRAD ile temasa geçebilirsiniz.