TÜRKÇE ENGLISH
 

E-SDS HAZIRLAMA

Tehlikeli kimyasalların insana ve çevreye olan zararlı etkilerinden korunmak, bu etkilerini ortaya çıkarmamak, yok etmek veya azaltmak için gerekli bilgileri, temeli olan test ve literatür bilgilerine dayanarak verir.E-SDS HAZIRLAMA

-         
Başta ürünü üreten firmanın veya karışımlarında kullanan firmaların işçileri olmak üzere, tüm kimyasalla ile temasa geçebilecek kişilerin maruziyet riskini en aza indirilebilir.

-         
Kullanım alanları net olarak tanımlanır.

-       
 *
 
İnsana ve çevreye olan uzun ve kısa vadeli olumsuz etkileri, detaylı olarak bilinir ve gerekli önlemlerin alınması sağlanır.


Maruziyet senaryolu SDS’inizin hazırlanması için CRAD ile temasa geçebilirsiniz.