TÜRKÇE ENGLISH
 

GÜVENLIK BILGI FORMU NASIL HAZIRLANIR

Avrupa Parlamentosu’nun (EC) No 1272/2008 yönetmeliği çerçevesinde, 5. güncellemesi 2 Ekim 2013 tarihinde yayımlanmıştır.

GÜVENLIK BILGI FORMU NASIL HAZIRLANIR


5. Güncelleme şu konuları içermektedir:
* P210 (Önlem ifadesinde ) değişiklik yapılmıştır.
* Bazı maddelerin CLP ve DSD sınıflandırma/etiketleme/ özel konsantrasyon sınır değerlerinde değişiklik yapılmıştır bazı maddeler için de yeni bir uyumlaştırılmış sınıflandırmalar mevzuata katılmıştır.


Özellikle AB bölgesine ihracat yapan firmalar olmak üzere Türk Kimya firmalarının ekli güncellemede bulunan maddeleri kullanıyor olmaları durumunda, çalışmalarını bu yeni bilgiler dahilinde yapmaları ve dokümanlarının güncellemeleri gerektiğini önemle belirtiriz.

Bu güncelleme yayımından 20 gün sonra (22 Ekim 2013 ) yürürlüğe girecek olup maddeler için 1 Aralık 2014 Karışımlar için ise 1 Haziran 2015 tarihinden itibaren devreye girecektir.

CLP yönetmeliğinin 5. Teknik güncellemesi hakkında detaylar için linkten 944/2013 EU (5th ATP ) güncelleme resmi metnini inceleyebilirsiniz.

İşlerinizde başarılar dileriz.

CRAD Ekibi


İlgili kaynak için tıklayınız.