TÜRKÇE ENGLISH
 

ECHA HALK MÜZAKERELERI

Genellikle plastiklerin esnekliğini arttırmak için kullanılan DEHP (Bis(2-Etilheksil) Ftalat) ve DBP (Dibütilftalat) maddelerinin izin başvurularının yapıldığı alanlar ECHA’nın web sitesinde kamunun bilgisine açılmış olup, ilgili tarafların bu kullanım alanlarına dair sunabilecekleri alternatifleri ECHA’ya iletmeleri beklenmektedir. Daha verimli ve şeffaf bir süreç için sunulan bilgiler ve yorumlar ECHA web sitesinde düzenli olarak yayımlanacaktır.

Sunulan alternatif bilgiler ve yorumlar Risk Değerlendirme Komitesi (RAC) ve Sosyo-Ekonomik Analizi (SEAC) için ECHA komiteleri tarafından incelenecek ve iki komitenin değerlendirmesini temel alarak Avrupa Komisyonu, kullanım alanları için yapılan başvuruları onaylayıp onaylamayacağına dair bir karar alacaktır.

Maddelerin tanıtımı, maruziyet senaryoları, başvuru yapanlar tarafından tanımlanan muhtemel alternatifler ile birlikte sosyo ekonomik ve diğer temel bilgiler hakkında daha fazla bilgil ve ECHA web sayfasndan ulaşmak  için tıklayınız.

ECHA HALK MÜZAKERELERI