TÜRKÇE ENGLISH
 

TEHLIKELI KIMYASALLARIN AMBALAJLANMASI

Tehlikeli Kimyasal Maddelerin Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Yönetmeliği'nin Amacı;

* Tehlikeli özellikleriyle bağlantılı olarak bir madde veya karışım üzerinde bir yargıyı mümkün kılması ve bir kimyasalı güvenlik yönergeleri yle ilgili bilgi ve uygun tehlike etiketleriyle birlikte sunmaktır.

* Tehlikeli özellikleriyle ilgili olarak bir kimyasal madde veya karışım hakkında bir yargıya varmak ve güvenlik ölçütlerine göre bir kimyasalın etiket ve güvenlik bilgilerini sağlamaktır.

TEHLIKELI KIMYASALLARIN AMBALAJLANMASI