TÜRKÇE ENGLISH
 

SEA NEDIR

* Piyasaya arz edilen maddelerin, karışımların ve bazı eşyaların, insan sağlığı ve çevre üzerinde yaratabilecekleri olumsuz etkilere karşı üstün koruma sağlamak ve serbest dolaşımlarını temin etmek üzere sınıflandırılmasını, etiketlenmesini ve ambalajlanmasını sağlamaktır.

SEA NEDIR

*Yurdumuz kimyasal sınıflandırma ve etiketleme kriterlerini A.B.’nin 1272/2008 EC Sayılı CLP yönetmeliği ile uyumlaştırılması ve Birleşmiş Milletlerin GHS sistemine geçişin ilk adımı olarak sayılabilmektedir.