TÜRKÇE ENGLISH
 

MADDELERIN VE KARIŞIMLARIN SINIFLANDIRILMASI ETIKETLENMESI AMBALAJLANMASI YÖNETMELIĞI

Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması (SEA)Yönetmeliği, 11 Aralık 2013 Tarih ve 28848 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış ve yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.Yönetmelik hükümleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.

MADDELERIN VE KARIŞIMLARIN SINIFLANDIRILMASI ETIKETLENMESI AMBALAJLANMASI YÖNETMELIĞI


Yönetmeliğin amacı; piyasaya arz edilen maddelerin, karışımların ve bazı eşyaların, insan sağlığı ve çevre üzerinde yaratabilecekleri olumsuz etkilere karşı yüksek seviyede koruma sağlamak ve serbest dolaşımlarını temin etmek üzere sınıflandırılmasına, etiketlenmesine ve ambalajlanmasına ilişkin idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir.