TÜRKÇE ENGLISH
 

TEMIZLIK ÜRÜNLERI TEBLIĞI

Kuvvetli Asit Veya Baz İçeren Temizlik Ürünlerin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi Ve Denetimi İle Bildirim Esaslarına Dair Tebliği, 31 Ekim 2013 Tarih ve 28807 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik hükümleri Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.

TEMIZLIK ÜRÜNLERI TEBLIĞI


Bu Tebliğin amacı; kuvvetli asit veya baz içeren temizlik ürünlerinin insan sağlığına ve çevreye zarar vermesinin engellenmesini, topluma güvenli ve kaliteli şekilde ulaşmasını teminen piyasaya arz edilmeden önce Bakanlığa yapılacak bildirimin usul ve esaslarını, ürüne ait teknik dosyada bulunacak bilgi ve belgeleri ve bu ürünlerin piyasa gözetimi ve denetiminin esaslarını belirlemektir.

İLGİLİ DOKÜMANLAR