TÜRKÇE ENGLISH
 

BIYOSIDAL ÜRÜN DIREKTIFI

T.C. Sağlık Bakanlığı’nca Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 21 Aralık 2011 Tarihinde 28149 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.

BIYOSIDAL ÜRÜN DIREKTIFI