TÜRKÇE ENGLISH
 

EŞYALARIN KULLANIMINA ILIŞKIN YÖNETMELIK

Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların Ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 29 Ağustos 2010 Tarihinde ve 27687 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış ve yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

EŞYALARIN KULLANIMINA ILIŞKIN YÖNETMELIK