TÜRKÇE ENGLISH
 

TEHLIKELI MADDE VE MÜSTAHZARLARIN ETIKETLENMESI AMBALAJLANMASI SINIFLANDIRILMASI YÖNETMELIĞI

27092 Sayılı 26 Aralık 2008 Tarihli ''Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmeliğin'' EK-2'si, yönetmelik çerçevesinde tehlikeli olarak belirlenen madde veya madde gruplarının sınıflandırma ve etiketleme bilgilerini de kapsayan madde listesidir.

TEHLIKELI MADDE VE MÜSTAHZARLARIN ETIKETLENMESI AMBALAJLANMASI SINIFLANDIRILMASI YÖNETMELIĞI


EK-2 kapsamında yer alan Tehlikeli Maddeler Listesi aşağıda yer almaktadır.

İLGİLİ DOKÜMANLAR