TÜRKÇE ENGLISH
 

REACH TÜZÜĞÜ

REACH'in İngilizce anlamı Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals olup, Türkçe anlamı ise Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması olarak tanımlayabiliriz.

REACH TÜZÜĞÜ


1907/2006 EC sayılı A.B. mevzuatı olan REACH, bir çok A.B. Yönetmelik ve Mevzuatlarını tek bir çatı altında toplamaktadır.1 Haziran 2007 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.