TÜRKÇE ENGLISH
 

REACH YÖNETMELIĞI NE DEMEKTIR

REACH'in İngilizce anlamı Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals olup, Türkçe anlamı ise Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması olarak tanımlayabiliriz.

REACH YÖNETMELIĞI NE DEMEKTIR


1907/2006 EC sayılı A.B. mevzuatı olan REACH, bir çok A.B. Yönetmelik ve Mevzuatlarını tek bir çatı altında toplamaktadır.1 Haziran 2007 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.