TÜRKÇE ENGLISH
 

BITKI KORUMA ÜRÜN YÖNETMELIĞI

Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması Hakkında Yönetmeliğinin amacı; bitki ve bitkisel ürünlerin yetiştirildikleri ve muhafaza edildikleri ortamlarda zararlı organizmalara karşı kullanılacak bitki koruma ürünlerinin ruhsatlandırılması ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

BITKI KORUMA ÜRÜN YÖNETMELIĞI


Bu Yönetmelik;
bitki koruma ürünlerinin ruhsatlandırılmasına esas olacak denemeleri, denemelerin denetlenmesini, bu denemeleri yapacak gerçek ve tüzel kişilerin nitelikleri ile görev ve sorumluluklarını, deneme yetki belgesi verilmesini ve bitki koruma ürünlerinin ruhsatlandırma işlemlerini kapsar.