TÜRKÇE ENGLISH
 

BITKI KORUMA ÜRÜNLERININ SINIFLANDIRILMASI ETIKETLENMESI VE AMBALAJLANMASI HAKKINDA YÖNETMELIK

Bitki Koruma Ürünlerinin Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmeliğinin amacı, piyasaya arz edilen bitki koruma ürünlerinin insan sağlığı ve çevre üzerinde yaratabilecekleri olumsuz etkilere karşı etkin kontrolünü ve gözetimini sağlamak üzere sınıflandırılmasına, etiketlenmesine ve ambalajlanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

BITKI KORUMA ÜRÜNLERININ SINIFLANDIRILMASI ETIKETLENMESI VE AMBALAJLANMASI HAKKINDA YÖNETMELIK