TÜRKÇE ENGLISH
 

TEHLIKELI MADDE GÜVENLIK DANIŞMANLIĞI

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ, 22 Mayıs 2014 tarihli ve 29007 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.

TEHLIKELI MADDE GÜVENLIK DANIŞMANLIĞI


Tebliğin amacı; tehlikeli maddeleri; taşıyan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan işletmelerin yaptıkları işlemleri, insan sağlığına, diğer canlı varlıklara ve çevreye zarar vermeden, güvenli bir şekilde taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalar ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yapmaları için işletmelere yardımcı olmak amacıyla istihdam edilecek veya hizmet alınacak tehlikeli madde güvenlik danışmanlarının (TMGD) nitelikleri, eğitimleri ve belgelendirilmeleri ile görev, yetki ve sorumluluklarına dair usul ve esasları düzenlemektir.


İlgili Tebliğ için tıklayınız.