TÜRKÇE ENGLISH
 

KIMYASALLARIN KAYDI DEĞERLENDIRILMESI IZNI VE KISITLANMASI YÖNETMELIĞI

Taslak KKDİK Yönetmeliğinin Madde 6’sına göre kendi halinde, karışım içerisinde, ya da eşya içerisindeki tasarlanmış salınıma tabi maddeler, bu kısım kapsamındaki ilgili hükümlere göre kayıt edilmedikleri takdirde, imal edilemez ya da piyasaya arz edilemez.

Taslak yönetmelikte aksi belirtilmedikçe, maddeyi kendi halinde veya karışım içinde yıllık bir ton ya da daha fazla miktarda imal eden veya ithal eden imalatçı ya da ithalatçı Bakanlığa kayıt başvurusunda bulunur. Ayrıca;

- Yerinde izole ara madde ya da taşınan izole ara madde olarak kullanılan monomerler için 17 inci ve 18 inci madde hükümleri uygulanmaz.

- Polimer imalatçısı veya ithalatçısı, aşağıdaki koşulların her ikisinin de geçerli olması durumunda, tedarik zincirindeki bir başka aktör tarafından kayıt edilmemiş olan monomer madde ya da polimer içindeki herhangi bir başka madde için Bakanlığa kayıt başvurusunda bulunur;

a) Polimer, monomer birimlerden oluşan ve kimyasal bağ yapmış monomer maddeden ya da başka maddeden ağırlıkça % 2 oranında ya da daha fazla içermesi;

b) Monomer maddenin ya da diğer maddenin toplam miktarı yıllık bir ton veya daha fazlasını oluşturması.

KIMYASALLARIN KAYDI DEĞERLENDIRILMESI IZNI VE KISITLANMASI YÖNETMELIĞI