TÜRKÇE ENGLISH
 

KKDIK YÖNETMELIK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği ile Kimyasal Maddelerin Kayıt, Değerlendirme, İzin ve Kısıtlama süreçlerini yönetmeyi amaçlamaktadır.

KKDIK YÖNETMELIK


REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) Mevzuatının Türkiye'de uyumlaştırılması amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından '' Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (KKDİK)'' adıyla yayınlanacaktır.


KKDİK Yönetmeliği; insan sağlığı ve çevreyi kimyasalların olumsuz etkilerinden en üst düzeyde korumayı amaçlamaktadır.