TÜRKÇE ENGLISH
 

KKDIK YÖNETMELIK KAPSAMLARI

KKDİK Yönetmeliği kapsam dışı olan maddeler şu şekilde sıralanabilir;

Radyoaktif maddeler ve karışımlar,
* Herhangi bir muamele veya işlem görmemeleri kaydıyla, yeniden ihracatı amacıyla geçici depolamada veya bir serbest bölgede veya antrepolarda bulunan veya transit halindeki ve gümrüğe tabi olan maddeler, karışımlar veya eşya içindeki maddeler,
* İzole olmayan ara maddeler,
Tehlikeli maddelerin ve tehlikeli karışımların taşınması,
* Atıklar,
Savunma amaçlı imal veya ithal edilen madde ve karışımlar.

KKDIK YÖNETMELIK KAPSAMLARI