TÜRKÇE ENGLISH
 

BAZI TÜKETICI ÜRÜNLERININ TEHLIKELI KIMYASAL MADDE IÇERIĞINE YÖNELIK PIYASA GÖZETIM VE DENETIMINE ILIŞKIN TEBLIĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından, Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi Ve Denetimine İlişkin Tebliğ 14 Ocak 2015 Tarihli ve 29236 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

BAZI TÜKETICI ÜRÜNLERININ TEHLIKELI KIMYASAL MADDE IÇERIĞINE YÖNELIK PIYASA GÖZETIM VE DENETIMINE ILIŞKIN TEBLIĞ


Tebliğin amacı; piyasaya nihai ürün olarak arz edilen bazı tüketici ürünlerinde kullanılan ve bu Tebliğin ek-1’inde yer
alan tehlikeli kimyasal maddelerin kullanımının sınırlandırılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.