TÜRKÇE ENGLISH
 

TEHLIKELI ÜRÜNLER IÇEREN ÜRÜNLER TEBLIĞI

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından, Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi Ve Denetimine İlişkin Tebliğ 14 Ocak 2015 Tarihli ve 29236 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

TEHLIKELI ÜRÜNLER IÇEREN ÜRÜNLER TEBLIĞI


Tebliğin amacı; piyasaya nihai ürün olarak arz edilen bazı tüketici ürünlerinde kullanılan ve bu Tebliğin ek-1’inde yer
alan tehlikeli kimyasal maddelerin kullanımının sınırlandırılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.