TÜRKÇE ENGLISH
 

BÜYÜK ENDÜSTRIYEL KAZALAR HAKKINDA TEBLIĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, 24 Ocak 2015 Tarih ve 29246 Sayılı Resmi Gazete'de Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Güvenlik Raporu Tebliği yayımlanmıştır.

BÜYÜK ENDÜSTRIYEL KAZALAR HAKKINDA TEBLIĞ


Tebliğin amacı; 30 Aralık 2013 Tarihli ve 28867 mükerrer Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik’te belirtilen üst seviyeli kuruluş işletmecilerinin, aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi gereği hazırlamaları veya hazırlatmaları gereken güvenlik raporlarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.