TÜRKÇE ENGLISH
 

MALZEME GÜVENLIK BILGI FORMU HAZIRLAYICISI EĞITIMI

Eğitim 4 gün olup, eğitim sonunda 5. Gün Personel Belgelendirme konusunda TÜRKAK akreditasyonuna sahip bir kuruluş tarafından Yeterlilik sınavı düzenlenecektir. Belgelendirme kuruluşu tarafından yapılan sınav sonucunda 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alanlar Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama yeterlilik belgesi almaya hak kazanmaktadırlar.

MALZEME GÜVENLIK BILGI FORMU HAZIRLAYICISI EĞITIMI