CRAD BLOG

İŞLENMİŞ EŞYALAR TEBLİĞ TASLAĞI YAYIMLANMIŞTIR.

Bir veya birden fazla biyosidal ürün ile işleme tabi tutulmuş ya da bunları kasten içeren madde, karışım veya eşyalar olarak tanımlanan İşlenmiş Eşyalar ile ilgili olarak, 31 Aralık 2009 tarih ve 27449 (4.Mükerrer) sayılı Biyosidal Ürünler Yönetmeliği’nde bir tanımlama yer almamaktadır.


Ancak; T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda İşlenmiş Eşyalara dair Tebliğ Taslağı 25.06.2015 tarihinde Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çevre Sağlığı Dairesi Başkanlığı web sitesinde yayımlanmıştır.


Taslak Tebliğ’e göre; biyosidal ürünle işlem görmüş eşya imalatçıları veya ithalatçıları bu eşyaların Sağlık Bakanlığı’na bildiriminden sorumludurlar. İşlenmiş eşyaların işleme tabi tutuldukları veya içerdikleri biyosidal ürünlerin ruhsatlı veya envantere bildirilmiş olması, aynı zamanda biyosidal ürün içerisinde yer alan aktif maddelerin de Liste-I, Liste-1A veya Liste A’da yer alması gerekmektedir.

İlgili tebliğ 1 Eylül 2016 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Taslakla ilgili görüş ve önerilerin, en geç 20.07.2015 tarihine kadar Halk Sağlığı Kurumunun web adresinde belirtildiği şekilde yazılı olarak Kuruma bildirilmesi gerekmektedir.

 
Taslak Tebliğ ile ilgili görüş ve önerilerinizi sunabileceğiniz web sitesi için tıklayınız.
 
İşlenmiş Eşyalar Tebliğ Taslağı için tıklayınız.

 

BAŞVURU FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ