CRAD BLOG

THSK, BİYOSİDAL ÜRÜNLER YÖNETMELİĞİ EK-VI KAPSAMINDA YAPILMASI GEREKEN ÇALIŞMALAR HAKKINDA MAKAM OLURU YAYIMLAMIŞTIR.

1.10.2014 tarihli ve 2014.5716.6154 sayılı Makam Oluruna göre üretici ve ithalatçılardan, Biyosidal Ürünler Yönetmeliği Ek IV kapsamında bilgi ve belgelerin hazırlanarak, ruhsat geçerlilik süreleri olan 31.12.2015 tarihinde kadar bakanlığa sunulması istenmiştir.
Ancak Ülkemizde, Biyosidal Ürünler Yönetmeliği Ek-VI kapsamında yapılması gereken çalışmaları gerçekleştirebilecek GLP belgesine sahip laboratuvarların bulunmaması, toksisite çalışmalarının 2 yıl gibi uzun zaman alması ve bu kapsamda söz konusu testlerin yurtdışında yaptırılmasının üreticileri zor durumda bırakabileceği dikkate alınarak EK IV kapsamında talep edilen bilgi ve belgelere dair çalışmalar 31.12.2021 tarihine kadar ertelenmiştir.


İlgili Makam Oluru için tıklayınız...

BAŞVURU FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ