GHSProfessional : Kimyasal Sınıflandırma ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama (MSDS/SDS/GBF) Yazılımı

Avrupa Birliği’nde ve Türkiye’de yürürlüğe giren mevzuatlar, yeni piktogramlar, yeni sınıflandırmalar ve ülkelerin kendi dilinde GBF/SDS/MSDS’ler hazırlanması zorunluluğu gibi bazı yeni yükümlülükler getirmektedir. Maddenizin saflığına, karışımınızın formülasyonuna özgü, doğru, hukuken geçerli sınıflandırma hesaplaması uzmanlık ve zaman isteyen bir süreçtir. Bununla beraber SDS/GBF hazırlama, müşterinizin bulunduğu ülkeye uygun dilde yayınlama ve doğru zamanda doğru noktaya iletimi, hatta müşterileriniz için daima erişilir olması ciddi zaman, kaynak ve personel harcanmasına sebep olur.


Tüm bu işlemleri güvenilir otomasyon sistemi aracılığı ile yapmak, hem personelin değerli vaktini kendi asıl işine (AR-GE, satış, kalite vb) ayırmasını sağlar ve rekabet gücünüzü arttırır, hem de gelişen ve değişen mevzuata, çeşitlenen müşteri ülke kapasitenize önceden hazır olmanızı sağlar.


2009 yılından bu yana Türkiye, Balkanlar ve Ortadoğu temsilcisi olduğumuz SAFEWARE firması, 25 yıla yakın tecrübesi ile İngiltere’de Kimyasal Sınıflandırma ve SDS otomasyon sistemlerinde pazar lideridir. Formülasyona dayalı tehlike sınıflandırmasını hesaplama, GBF/SDS/MSDS’lerin tüm bölümlerin sınıflandırmaya uygun doldurulması, tek tuş ile tüm dillere çevrimi, taşıma sınıflandırması hesaplaması, ek modüller ile mevzuata uygun gerekli tüm etiketleme ihtiyaçlarınızın karşılanması, sistemin özelliklerinin sadece bir bölümüdür.


Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) Dağıtım çözümleri ise hem müşterilerinizin Güvenlik Bilgi Formlarına her an erişimini sağlayarak sizi yükümlülük takibinden kurtaracak, hem de pazarda imaj ve tüketici odaklılık ilkesinde farklılaşmanızı sağlayacaktır.


Kimyasal Sınıflandırma Ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Yazılımı GHSProfessional’ın kullanımı son derece kolay olup, kullanıcı dostudur.


GHSProfessional’ın özellikleri ve emsallerine göre üstünlükleri:
1. Türkiye’de temsilciliği, asıl işi kimyasal mevzuatlar hakkında danışmanlık hizmeti vermek olan bir firma tarafından yapılan TEK PROGRAMDIR. Bu durum, Türkçe yüzünün Türk mevzuatlarına uyumlu, hatasız ve eksiksiz çalışması üstünlüğünü sağlamaktadır. Aynı zamanda CRAD lisans süreniz boyunca kimyasal mevzuat konusunda firmanıza rehberlik etmektedir.


2.
Güncel T.C. ve A.B. yönetmelikleri kapsamında GBF düzenleyebilen TEK PROGRAMDIR. Güncel T.C yönetmelikleri T.C. 29204, T.C. 28848 ve ürüne özel diğer yönetmelik ve tebliğler. Güncel A.B. mevzuatı GHS- (EC)1272 /2008, (EU)453/2010,(EU) 2015/830 ve ürüne özel diğer resmi yayınlar.


3. Türkiye’de CRAD’ın temsilciliğinin olması, teknik sorunların giderilmesinde veya kullanım desteği gerektiği anlarda çok kısa sürede çözüme kavuşmanızı sağlar. Bu özelliği sunabilen TEK PROGRAMDIR.


4.
Türk endüstrisine özel fiyatlar olduğundan dolayı, emsallerinden çok daha uygun fiyatlıdır. Ayrıca KOBİ’lere özel oluşturulan satış koşulları ile her firmanın programa ulaşması amaçlanmıştır. Bu özelliği sunabilen TEK PROGRAMDIR.


5.
Güncellemeleri takip etmek zorunda kalmazsınız. GHSProfessional güncellemeleri kullanıcıya hazır sunar. Bunun için maliyetiniz emsallerine göre çok daha uygundur.


6. Taşımacılık sınıflandırmasını formülünüze özel olarak en güncel taşımacılık gereklilikleriyle hesaplar ve GBFnizin 14. bölümüne yerleştirir.


7. Ek lisan paketleri ülkelerin kendi kimya diline ve mevzuatına uygundur. Toplamda 40’dan fazla ülkenin dilinde GBF hazırlayabilmektedir.


8. SDSAutomation özelliği sayesinde kimyasal ürün sınıflandırmanıza ve ürüne has özelliklere uygun nitelikli bilgiler ile GBF’nin tüm bölümleri doldurulabilir.


9. Deterjan modülü ile GBFnizde deterjan etiketleme bilgileriniz ve Medikal/Web amaçlı İçerik Veri Belgeleriniz oluşturulabilir. Bu özelliği sunabilen TEK PROGRAMDIR.


10. GHSProfessional temel etiketleme bilgilerinizi ayrı bir rapor olarak verir.


11. Pratik arşivleme özelliğiyle GBFlerinizi yıllarca saklayabilirsiniz.


12.
Program firmanıza kurulduktan sonra program kullanım eğitimi 1 tam gün boyunca ve yüz yüze CRAD’ın Kimyasal Sınıflandırma Uzmanı tarafından verilmektedir. Aynı zamanda eğitim sırasında GBF hazırlamadaki temel mevzuat gerekliliklerinden bahsedilmektedir. Lisans hakkınız olduğu süre boyunca kullanım desteği CRAD Kimyasal Sınıflandırma Uzmanı tarafından verilmektedir. Bu özelliği sunabilen TEK PROGRAMDIR.


13. Kimya endüstrisinin tüm alanları için kullanımı uygundur. Kullanımı ve anlaşılması kolay olup, kullanıcı dostudur.


14.
ChemLabel programıyla uyumlu çalışarak, mevzuata uygun etiketlerinizin anında oluşturulmasını sağlar. ChemLabel bir etiket tasarım ve baskı programıdır. Bu özelliği sunabilen TEK PROGRAMDIR.GHSProfessional Tanıtım videoları için tıklayınız.

 

GHSProfessional ile bir karışım GBF'si hazırlama- anlatımlı görsel için tıklayınız.
 

Faydalanabileceğiniz Teşvik Programları:
1) Turquality® : CRAD ,2006/4 Sayılı Turquality® teşvik programı kapsamında "Yetkilendirilmiş Danışman" listesinde yer almaktadır. Almış olduğunuz hizmetlerin maliyetinin %50'si Turquality® tarafından desteklenmektedir. Firmanızın bu destekten faydalanabilmesi için Turquality® ‘nin talep ettiği koşulları sağlaması gereklidir.

2)
KOSGEB: Doğrudan yazılım desteği yoktur. KOSGEB’den talep edeceğiniz destek programı içinde çok sayıda unsurdan biri firmanıza yazılım temin edilmesi ise onay almanız mümkün olabilir.
 

 

HİZMET TALEP FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ