KAYNAKLAR

KKDİK’in Türk REACH’i Olarak Tanımlanması Doğru Mudur?

Avrupa Birliği müktesebatı uyum süreci çerçevesinde REACH mevzuatı esas alınarak hazırlanmaktadır. Bu nedenle Türk REACH’i olarak anılmaktadır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ