KAYNAKLAR

KKDİK Kapsamında Alt Kullanıcıların Durumu Ne Olacaktır?

 Yönetmeliğe göre; Alt kullanıcı: İmalatçı ve ithalatçıdan farklı, bir maddeyi kendi endüstriyel veya profesyonel faaliyetleri esnasında kendi halinde veya bir karışım içinde kullanan ve dağıtıcı ya da tüketici olmayan Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişi olarak tanımlanmıştır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ